Magazinul de print - tipografie, cadouri personalizate, tricouri personalizate, articole promotionale

ANSPDCP

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

 

Magazinul de print (S.C. Metabrain S.R.L.) este inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 30390.

Magazinul de print inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre Client.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Magazinul de print are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza Clientii. 

Informatiile pe care Clientii le comunica sunt necesare pentru emiterea facturilor si pentru prelucrarea si livrarea comenzilor. Absenta acestor informatii pote duce la neconfirmarea/anularea comenzii.

Scopul colectarii datelor este:

- informarea clientilor privind situatia contului,

- informarea clientilor privind evolutia si starea comenzilor

- evaluarea produselor si serviciilor oferite

- activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea Magazinului de print)

- transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc).

Clientii care au furnizat explicit adresa de email pe site-ul Magazinului de print pot opta oricand pentru stergerea acesteia din baza de date.

Conform Legii nr. 677/2001, Clientii beneficieaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Clientii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

 Detalii: www.dataprotection.ro

 

 


firma de top